Ekonomi

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. – Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5’inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
Related Companies
[AKM, AKMEN, KOTON]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5’inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Notification Regarding Investors Bought More Than 5% of Securities in IPO
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında,arz edilen toplam payların %5”inden fazla pay alan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.
oda_AnnouncementContentTransposeSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOLineItem|
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5’inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Investors Who Bought More Than 5% of Securities Sold

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5’inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Investors Who Bought More Than 5% of Securities Sold
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Name or Corporate Title
Nominal Value Bought (TL)
Ratio of Nominal Value Bought to Nominal Value Issued (%)
Field of Activity
Country in which Operations Held
Buying Reason of Capital Market Instrument
Yoktur
0
% 0
Yoktur
Yoktur
Yoktur
0
% 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu